Du visar för närvarande Trimtec introducerar Trimble MX50

Trimtec introducerar Trimble MX50

Trimble MX50 kompletterar det nuvarande sortimentet i Trimtecs laserskanningsfamilj bland annat genom att systemet kan monteras  på en bil.

Robert Nyberg, vd på Trimtec, berättar mer om Mobile mapping systemet.

Berätta mer om Trimble MX50, vad kan man göra med den?
– Ett MX50 mobile-mappingsystem innehåller tekniska lösningar för att synkroniserat samla in stora mängder data i form av georefererad laserskanning och bilder på en kort tid över en stor yta eller sträcka.

– Detta eftersom systemet kan monteras på ett fordon, exempelvis en bil, tåg eller båt för att nämna några. Tekniken möjliggör att ta 360 graders foton, laserskanna och hålla reda på positionen i farter över 100 km/h. Ett mobile mapping system lämpar sig därför särskilt väl för geografiskt stora projekt eller i svårtillgängliga miljöer såsom trafikerade vägar och järnvägar.

Kan du ge några exempel på när den har använts?

 • Nulägesbeskrivning i tidiga projekteringsfaser vid ny- och ombyggnadsprojekt, infrastruktur och industri kan öka effektiviteten vid projektering och byggledning.
 • Datainsamling nuläge för 3D-modellering till exempelvis digitala tvillingar.
 • Insamling av data på svåråtkomliga platser där man vill undvika att stänga av trafik eller av andra säkerhetsmässiga aspekter.
 • HD kartor (3D) blir allt vanligare och används bland annat som en viktig säkerhetslösning för utvecklingen av autonoma fordonslösningar – första steget i detta arbete är ofta att skapa punktmoln och sen automatiskt extrahera väglinjer och andra objekt.
 • Planering och kostnadsanalys av tänkt kabelförläggning inom kraft/bredbandsprojekt.
 • Dokumentation av arkeologiska intressanta objekt och platser.
 • Inspektioner av vägar och järnvägar där ett vanligt användningsområde är analys av slitytor eller annan infrastruktur längs sträckan man skannar. Även slutdokumentering av utförda arbeten är ett användningsområde.
 • Fria rummet för både väg och järnväg så att man kan planera röjning och andra säkerhetsåtgärder.
 • Egenskapsextraktion (Feature extraction) ur komplexa punktmoln där mjukvaran Trimble Business Center effektivt kan extrahera och automatiskt klassificera mark, byggnader, trafikskyltar, stolpar, väglinjer, träd, kraftledningar etc.

Underlag för 3D-modeller

– Generellt kanske man kan säga att i alla lägen där man har behov av att 3D-modellera någonting men saknar underlag, så är MM/laserskanning ett viktigt första steg för att samla in detaljerad information om ursprungsläget i form av georefererade bilder och ett punktmoln som sen via Trimbles mjukvara Trimble Business Center även kan exporteras vidare till en mängd andra vanliga mjukvarulösningar såsom Autodesk, Bentley, ESRI m.fl.

Nya nivåer för behov av visualisering

– Dessutom har den utveckling som skett inom IoT under det senaste decenniet i form av sensorer i princip allt numera, från soptunnor till hissar och rulltrappor, drivit behovet av nästa nivå av visualisering och övervakning av de tekniska systemen i samhället och inom industrin. Här kommer vi se alltmer utbredda lösningar för 3D-kartering där man i sin övervakning kan zooma in i olika platser, byggnader, våningsplan för att kunna se status på alla tekniska system. En 2D-översikt som är det vanliga i dagsläget kommer sannolikt inte att vara tillräckligt i framtiden.

– Andra vanliga användningsexempel är att man knyter ihop (integrerar) sin modell med mjukvara för anläggningshantering (asset management) där man styr ärendehantering för olika typer av aktiviteter och underhåll. Att i dessa system även kunna georeferera sina modeller, vilket vi gör med laserskanning, gör det ju enkelt att skicka folk till rätt plats för att utföra aktiviteten.

Allt sammantaget så ser efterfrågan efter 3D-lösningar och kartering ut att fortsätta öka framöver, och när våra kunder har detta behov skall vi försöka ha de adekvata verktygen, som de behöver i sitt arbete, tillgängliga.

Viktiga kundkategorier  

– Givet de användningsområden som vi just pratat om är några viktiga kundkategorier:

  • Kommuner och GIS-proffs som vidareutvecklar sin digitaliseringsresa, bland annat med digitala tvillingar
  • Anläggningsägare och förvaltare inom väg, järnväg och sjöfart
  • Bygg & Infrastrukturbolag
  • Elkraft, VA och Telekombolag
  • Konsulter som gör jobb åt slutkundsegment som nämns ovan

På vilket sätt kompletterar Trimble MX50 laserskanningsfamiljen

– Laserskanning kan göras handburet, markbundet på ett stativ eller monterat på ett fordon (flyg/drönare, bil eller tåg exempelvis). På så sätt kompletterar den vårt sortiment av laserskanning då vi nu kan montera systemet på en standardbil och dokumentera långa sträckor eller stora ytor i rörelse. Detta på mycket kortare tid jämfört med om vi skulle använda oss av markbundna lösningar.

Kostnads- och tidseffektivt

– Tids- och därmed kostnadsbesparingar i insamlingen av datat är det vanligaste argumentet för användandet av mobile mapping. En person kan starta upp systemet, köra sin planerade vägrutt, och i princip få med all data till kontoret där man kan vidareförädla datat beroende på planerat användningsområde.

Säkrare arbetsmiljö

Säkerhetsaspekten är även den en viktig faktor vid insamling via mobile mapping. Att i vissa situationer, följa med trafiken och samla in data i stället för att stå på ett antal potentiellt farliga ställen och skanna markbundet, kan vara det enda rimliga alternativet. Annars måste man ordna med trafikavstängningar vilket ofta inte är önskvärt.

Läs mer här