Trimble SX12 funkar perfekt i berget

Jonny Bergmark, Peab, är mätningsingenjör och mätchef för ett projekt i Henriksdals reningsverk. Hans ansvar omfattar mätningen i hela projektet.

– Jag ser till att alla utsättningsfiler är korrekta. Dessutom förtätar jag mätnätet genom att placera ut fler prismor och etablera nya punkter där det behövs. Under mig har jag två utsättare.

I arbetet använder Jonny totalstationen Trimble SX12 med goda resultat.

Läs mer här