Mitta-koncernen etablerar sig ytterligare i Sverige

Mitta Oy

Mitta AB har tecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna i Charta i Umeå AB. Charta
bedriver kart- och mätteknik med databearbetning. Omsättningen uppgår till ca 3,5 miljoner
kronor och bolaget sysselsätter 5 experter. Efter förvärvet kommer ägarna Jan Eriksson och Pär
Eriksson att ingå i Mittas verksamhet och blir också delägare i Mitta. Mitta ägs av personalen
i Mitta-koncernen och det finska kapitalinvesteringsbolaget Helmet Capital.

Mittas affärsverksamhet i Sverige har fortsatt att växa kraftigt under år 2019 och Mitta har
förutom förvärv även etablerat nya kontor i Sundsvall och Kristianstad. Vidare under året ska
även nya kontor öppnas i Uppsala och Karlstad, rekryteringar till dessa kontor sker löpande
under hösten. Nyrekrytering sker löpande till befintliga kontor runt om i hela Sverige. Idag
finns ca 130 medarbetare i Sverige men målsättningen är att vara 150 medarbetare vid slutet
av år 2019.

(mer…)

Fortsätt läsa