Mitta AB köper MRM Konsult AB

Mitta AB har tecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna i Mark Radon Miljö MRM Konsult AB. MRM bedriver konsultverksamhet inom mark och miljö, utför analyser av väg-, järnvägs- och ballastmaterial och utför geotekniska laboratorieanalyser. MRMs omsättning uppgår till

Fortsätt Läsa >