Mitta AB förvärvar Mätprecision Göteborg AB

Mitta AB har idag förvärvat 100% av aktierna i Mätprecision Göteborg AB.

Bolaget är ett konsultföretag inom byggmätning. Utöver byggmätning erbjuder Bolaget även kompletterande tjänster som till exempel projekteringsmätning, inmätning för bygglovs-handlingar, kontrollmätning, volymberäkningar, stomnätsmätning, arbetsledning, utstakning samt lägeskontroll och mätning med drönare.

 

Mitta AB:s affärsverksamhet i Sverige har fortsatt kraftig tillväxt och omsättningen förväntas stiga till 160 miljoner kronor under år 2022. Mitta-koncernen är en av Nordens ledande konsultföretag inom mätning, geoteknik, fältgeoteknik, geolaboratorium och miljö som fortsätter att växa kraftigt och omsättningen förväntas stiga till över 50 miljoner euro år 2022.

 

”Förvärvet av Mätprecision Göteborg AB förstärker Mittas kompetens inom mätteknikens alla områden samt breddar vårt tjänsteutbud både resurs och kompetensmässigt”; säger Anders Persberg, VD, Mitta AB.

 

”Marknaden i region Göteborg är redan expansiv och vi ser en stadigt ökande efterfrågan på såväl kompetens som kapacitet inom mätningstekniska tjänster.
Förvärvet av Mätprecision är strategiskt viktigt för att möta denna efterfrågan och tillsammans kommer vi att vara ett tydligt och tryggt alternativ för våra kunder i såväl mindre som större och komplexa mätningsuppdrag i regionen”. säger Henrik Malmberg, Affärsområdeschef Mät, Mitta AB.

 

Ytterligare information

 

Anders Persberg VD, Mitta AB, tel. +46 72 511 93 30

Henrik Malmberg, Affärsområdeschef Mät, Mitta AB, tel. +46 73 624 68 43

 

Mitta-koncernen är grundat år 1989 och är ett finskt internationellt konsultbolag inom mätningsbranschen som verkar i byggandets värdekedja. Mitta är marknadsledare i Finland. Bolagets affärsområden är mätning, geolaboratorium, geotekniska undersökningar samt miljö- och energitjänster. Mitta sysselsätter ca 500 specialister på över 30 orter runtom i Finland och Sverige. www.mitta.se