Volue söker product manager

Vi söker nu en product manager med ansvar för vår satsning inom området «Surveying and civil engineering». Inom Surveying and civil engineering samlar vi processerna kring geodesi, modellhantering, mängdberäkning, kvalitetssäkring och generell mätningsteknik. Ansvaret gäller både utveckling av befintlig portfölj, samt leda processen i att ta fram nya lösningar och tjänster.

Läs mer här