Laholmsbuktens VA söker Kart- och mätingenjör!

Som kart- och mätingenjör har du som uppdrag att utföra och föra in inmätningar på ett kvalitetsmedvetet sätt och att inmätningarna registreras på ett korrekt sett i LBVA:s databaser. Du ansvarar och arbetar aktivt med kvalitetsförbättring av VA-kartan. Det ingår till stor del att registrera inmätningar från entreprenörer så att dessa registreras i våra databaser och ligger som grund för nyprojekteringar. Vidare registrerar kart- och mätingenjören externa och interna TV-inspektioner i LBVA:s databaser och uppdatera kartverket.

Läs mer här