Du visar för närvarande Swepos Beräkningstjänst i helt ny version

Swepos Beräkningstjänst i helt ny version

Den 9 april Lantmäteriet Swepos Beräkningstjänst 3.0 för beräkning av statiska GNSS-mätningar. Den nya beräknings­tjänsten har stöd för beräkning av Galileoobservationer, utöver GPS- och Glonassdata. Tjänsten kan ta emot observationsdata i alla före­kommande versioner av rinexformatet.

Tjänsten har dessutom en rad andra förbättringar med nya funktioner och uppdaterade modeller i GNSS-beräkningen:

  • Den nya funktionen SweposQC ger en omfattande kvalitetsrapport för din inskickade observationsfil.
  • Lantmäteriet har utvecklat en ny metod för att välja ut referensstationer för beräkningen.
  • Kontroll och validering av din inskickade rinexfil har förbättrats, för att ge tydligare felmeddelanden och färre problem i GNSS-beräkningen.
  • Den viktigaste modelluppdateringen i GNSS-beräkningen är bytet av antenntabell. Tabellen innehåller antennmodeller som beskriver de elektriska egenskaperna för olika GNSS-antenner.

Läs mer här