Du visar för närvarande Regeringen ger Lantmäteriet i uppdrag att ta fram förslag till färdplan för att fortsätta arbetet med digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

Regeringen ger Lantmäteriet i uppdrag att ta fram förslag till färdplan för att fortsätta arbetet med digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

Lantmäteriet har fått ett nytt regeringsuppdrag: att fram ett förslag för en färdplan för den fortsatta utvecklingen mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Lantmäteriet, Boverket och länsstyrelserna har de senaste åren haft olika regeringsuppdrag på området. Färdplanen ska ta tillvara på lärdomar från de olika tidigare regeringsuppdragen och samordna pågående initiativ för att åstadkomma en effektiv nationell digital infrastruktur. Arbetet ska genomföras i samverkan med andra myndigheter och kommuner. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2024.

Läs mer här