Du visar för närvarande Lantmäteriets arbete mot Öppna data är i full gång

Lantmäteriets arbete mot Öppna data är i full gång

Inriktningen är att de idag avgiftsbelagda datamängderna bland annat fastighetsgränser, höjddata, hydrografi, kartor och flygfoton så kallade ortofoton samt adress- och byggnadsdata ska anpassas i enlighet med direktivet. Dock kommer inte Swepos, Lantmäteriets navigeringsstöd för noggrann positionsbestämning, släppas fritt.

Läs mer här