Klartecken för flertalet väg- och järnvägsprojekt

Klartecken för flertalet väg- och järnvägsprojekt

Regeringen har idag beslutat om byggstart för ett antal väg- och järnvägsprojekt under de närmaste tre åren. Bland annat ger man klartecken till fyrspårsutbyggnad mellan Lund och Flackarp samt dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg.

Läs mer här