Du visar för närvarande IFC 4.3 godkänd som en slutlig standard

IFC 4.3 godkänd som en slutlig standard

BuildingSMART International är glada att kunna meddela att ISO har godkänt IFC 4.3 som en slutlig standard. Detta innebär att IFC 4.3 nu kommer att bli internationellt ackrediterad som den senaste versionen av ISO 16739-standarden.

IFC 4.3 har tagits fram för att hantera infrastruktur som sträcker sig över landskapet som vägar och järnvägar och alla tillhörande egenskaper. Hela omfattningen inkluderar väg, järnväg, hamnar och vattenvägar, bro och de gemensamma elementen mellan alla dessa.

En BIM-modell kan ses som en objektsorienterad informationsmodell som representerar en byggnad eller anläggning (tunnel, bro, väg, järnväg) i detalj. I syfte att få en gemensam
struktur på denna informationsmodell har branschen tagit fram IFC-standarden, vilken här används som referensmodell. Industry Foundation Classes (IFC) (buildingSMART, 2019) är BIM-standarden som syftar till att överbrygga klyftan mellan olika discipliner inom samhällsbyggnadsbranschen. IFC är ett öppet, objektbaserat filformat med en datamodell utvecklad av den internationella organisationen buildingSMART.

Läs mer här