Du visar för närvarande GPS-systemet kan sluta fungera den 6 april

GPS-systemet kan sluta fungera den 6 april

Den 6 april 2019 kommer veckonumret i GPS-navigeringen att starta om på noll efter vecka nr 1 023. GNSS-mottagaren måste kunna hantera denna övergång.

Det finns annars risk för att fel datum anges, i form av 21/22 augusti 1999 (dvs. aktuellt datum 1 024 veckor bakåt i tiden).

Det felaktiga datumet kan leda till felaktiga mätningar och fel i observationsdata.

Läs mer här