You are currently viewing Digitala tvillingar för städer kan snart bli verklighet

Digitala tvillingar för städer kan snart bli verklighet

Vinnova finansierar kompetenscentrumet Digital Twin Cities på Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik i sin satsning på digitalisering för arkitektur och stadsbyggnad. White är en av 28 svenska och internationella partners som ingår i det konsortium som kommer att ha sin bas i det Chalmersbaserade centrumet.

Läs mer här