Du visar för närvarande Digitala tvillingar för städer kan snart bli verklighet

Digitala tvillingar för städer kan snart bli verklighet

Vinnova finansierar kompetenscentrumet Digital Twin Cities på Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik i sin satsning på digitalisering för arkitektur och stadsbyggnad. White är en av 28 svenska och internationella partners som ingår i det konsortium som kommer att ha sin bas i det Chalmersbaserade centrumet.

Läs mer här