Samarbete mellan Adtollo och SWG erbjuder kraftfull lösning för hantering av data från projekt till förvaltning

Tillsammans erbjuder nu Adtollo och SWG (Service Works Global Nordic, tidigare Symetri FM) marknaden en kraftfull lösning för hantering av originalfiler såsom DWG, Revit, ArchiCAD med hjälp av produkterna Congeria och Chaos desktop.

Läs mer här