Lantmäteriets arbete mot Öppna data är i full gång

Inriktningen är att de idag avgiftsbelagda datamängderna bland annat fastighetsgränser, höjddata, hydrografi, kartor och flygfoton så kallade ortofoton samt adress- och byggnadsdata ska anpassas i enlighet med direktivet. Dock kommer inte Swepos, Lantmäteriets navigeringsstöd för noggrann positionsbestämning, släppas fritt. Läs

Fortsätt Läsa >

Hexagon lanserar Leica BLK2FLY för autonom inomhus skanning

3D-skanning av byggnaders exteriörer och interiörer är nödvändigt för att skapa kompletta digitala tvillingar. BLK2FLY:s nya inomhusskanningsfunktion utökar användarnas möjligheter att göra detta. Hexagon förbättrade det autonoma UAV-skanningssystemet för att möjliggöra säker, effektiv inomhusnavigering och fångst. Denna förmåga utökar också

Fortsätt Läsa >

Nu skannas 35 000 träd i Malmö

Under några veckor framöver kan en bil med en speciell utrustning på taket ses åka runt i Malmö. Bilen är ute på uppdrag av Malmö stad och den ska laserskanna alla träd längs med Malmös gator, totalt cirka 35 000 träd.

Fortsätt Läsa >