Trafikverket styr mot öppna format

Trafikverket styr nu mot öppna format genom att implementera IFC som grund för hur anläggningsdata ska struktureras, paketeras och levereras. Anläggningsdata behöver också delas mellan olika system och användare, både inom Trafikverket och med externa leverantörer. För att datautbytet ska fungera

Fortsätt Läsa >