SBG lanserar ny version av Geo

SBG presenterar en ny version av Geo Professional, version 2023.2.x. Den här versionen innehåller nya funktioner som snabbar upp vissa vanliga arbetsflöden. Ett nytt snabbverktyg för att jämföra ett punktmoln med en yta och en liknande funktion för att jämföra

Fortsätt Läsa >

Lantmäteriets arbete mot Öppna data är i full gång

Inriktningen är att de idag avgiftsbelagda datamängderna bland annat fastighetsgränser, höjddata, hydrografi, kartor och flygfoton så kallade ortofoton samt adress- och byggnadsdata ska anpassas i enlighet med direktivet. Dock kommer inte Swepos, Lantmäteriets navigeringsstöd för noggrann positionsbestämning, släppas fritt. Läs

Fortsätt Läsa >

Hexagon lanserar Leica BLK2FLY för autonom inomhus skanning

3D-skanning av byggnaders exteriörer och interiörer är nödvändigt för att skapa kompletta digitala tvillingar. BLK2FLY:s nya inomhusskanningsfunktion utökar användarnas möjligheter att göra detta. Hexagon förbättrade det autonoma UAV-skanningssystemet för att möjliggöra säker, effektiv inomhusnavigering och fångst. Denna förmåga utökar också

Fortsätt Läsa >