Du visar för närvarande Trafikverket styr mot öppna format

Trafikverket styr mot öppna format

Trafikverket styr nu mot öppna format genom att implementera IFC som grund för hur anläggningsdata ska struktureras, paketeras och levereras.

Anläggningsdata behöver också delas mellan olika system och användare, både inom Trafikverket och med externa leverantörer. För att datautbytet ska fungera ändamålsenligt har Trafikverket beslutat införa den internationella och öppna ISO-standarden IFC (SS-EN ISO 16739-1, Industry Foundation Classes) som grund för hur anläggningsdata ska struktureras, paketeras och levereras. IFC ger också förutsättningar för långsiktig arkivering av BIM-modeller.

Läs mer här