Du visar för närvarande Topocad 20.2 är här med ny symbolredigerare och ny snabbmall för VA-schakt

Topocad 20.2 är här med ny symbolredigerare och ny snabbmall för VA-schakt

u kommer en ny version av Topocad, 20.2, som innehåller många efterlängtade nyheter och förbättringar.

Bland annat en ny symbolredigerare där du enkelt och snabbt skapar nya symboler och sparar dem i symbolbiblioteket.

En ny snabbmall gör det enklare för alla som jobbar med VA-schakter.

I släntkommandot och massbalans finns nu en förhandsvisning vid inmatning av slänt som ger en visuell uppfattning om hur resultatet kommer bli.

Läs mer här