Du visar för närvarande Swepos-webbinarium 2020

Swepos-webbinarium 2020

Lantmäteriet arrangerar årets Swepos-seminarium den 20 oktober 2020.
Seminariet är ett introduktions- och användarseminarium om Swepos, det nationella nätet av fasta referensstationer för GNSS, och med uppdateringar om vad som sker i utvecklingen inom GNSS.
I år genomförs det som ett webbinarium under en halv dag.

Läs mer här