Du visar för närvarande Sverige och Norge möttes vid riksgränsen för att inviga gränsmarkeringar

Sverige och Norge möttes vid riksgränsen för att inviga gränsmarkeringar

Sveriges och Norges gränskommissioner möttes idag vid riksgränsen mellan Värmland och Viken fylke för att inviga två återupprättade gränsmarkeringar. Arbetet görs som en del av översynen av den gemensamma riksgränsen, bland annat för att få en mer exakt gränsdragning.

Läs mer här