Du visar för närvarande Stora effekter av digitalisering i byggbranschen

Stora effekter av digitalisering i byggbranschen

Drönarteknik har stor betydelse för byggbranschens produktivitets- och lönsamhetsutveckling. Det kan låta som ett långsökt påstående, men det är faktiskt en realitet redan idag. I en helt färsk RIO-kalkyl (Return Of Investment) har SkyMap kunnat konstatera att de direkta besparingar som görs i ett projekt där SkyMaps tjänster används vida överstiger investeringen för entreprenören.

Innan vi fördjupar oss i det ska vi dock lyfta blicken och titta på digitalisering av byggbranschen i ett bredare perspektiv.

Läs mer här