Du visar för närvarande Stomnät i stället för satellitmätningar

Stomnät i stället för satellitmätningar

De finns hundratals mätpunkterna i stomnätet som Upplands Väsby kommun väljer att satsa på i stället för satellitmätningar.

– Vi ser andra kommuner som inte längre underhåller sitt stomnät utan i stället nästan helt förlitar sig på satellitmätning. Här har vi gjort bedömningen att vårt snart 70-åriga stomnät fyller en fortsatt viktig funktion, säger Lennart Berg, chef för geodataenheten.

Medan många andra kommuner lägger det gamla stomnätet åt sidan, går Upplands Väsby mot strömmen och utvecklar det. Enligt kommunen är stomnätet från 1958 fortfarande mer pålitligt än dagens satellitmätningar. Vad händer vid en eventuell situation där tekniken slås ut och vi inte kan mäta med hjälp av satelliter?

Läs mer här