Du visar för närvarande Stölder av totalstationer fortsätter

Stölder av totalstationer fortsätter

Här är ett exempel på där tjuvarna med en lång stege och brutit ut instrumentet ur den stora stöldskyddsburen. De misstänks att de är ute efter komponenter eftersom de bryter sönder instrumenten. Det enda som kan stoppa tjuvarna är bevakning eller mycket svårtillgänglig läge på totalstationen.