Sjöfartsverket och Lantmäteriet undertecknad

Sjöfartsverket och Lantmäteriet undertecknad

Lantmäteriet och Sjöfartsverket har under många år samverkat kring uppbyggnad av den gemensamma strandlinjen kallad Nationell strandlinje (NSL). Strandlinjen nyttjas i båda myndigheters olika produkter och underlättar sammanställningar av geografisk information och produkter mellan sjö och land.

Läs mer här