Du visar för närvarande Sjöfartsverket och Lantmäteriet undertecknad

Sjöfartsverket och Lantmäteriet undertecknad

Lantmäteriet och Sjöfartsverket har under många år samverkat kring uppbyggnad av den gemensamma strandlinjen kallad Nationell strandlinje (NSL). Strandlinjen nyttjas i båda myndigheters olika produkter och underlättar sammanställningar av geografisk information och produkter mellan sjö och land.

Läs mer här