Du visar för närvarande Nytt avsnitt av mätpodden. Fastighetsgränser, vad gäller? – Del 1

Nytt avsnitt av mätpodden. Fastighetsgränser, vad gäller? – Del 1

I det här avsnittet intervjuar Jonatan Roger Ehnberg som berättar historien bakom Lantmäteriets kartor som vi har idag.

  • Hur kommer det sig att lantmäteriets karta inte stämmer när det gäller gränser?
  • Vad är en registerkarta?
  • Vad hände när registerkartan skulle översättas till den digital registerkarta?
  • Vad är en fastighet?
  • Vems ansvar är det egentligen att underhålla fastighetsgränser?
  • Vad är den kommunala lantmäterimyndigheten?

Vi får lyssna på vilket detektivarbete som ligger bakom att hitta glömda fastighetsgränser, en jakt på gränsmarkeringar och gränsrör.

Vi pratar dessutom om fastighetsbestämning? Är det bara dyrt eller en väl värd investering?

Lyssna på mätpodden här