Du visar för närvarande Nyheter gällande HMK-handböcker

Nyheter gällande HMK-handböcker

Aktuell information om HMK – handböcker för en fackmannamässig hantering av geodatainsamling, geodetisk mätning och kartografi.

En ny handbok publicerades i början av juni 2023 och ersätter HMK – Höjddata 2017.
Namnbytet avspeglar innehållet i handboken på ett mer rättvist sätt.
HMK – Höjdmodell 2023 skickades ut på en riktad remiss under senvåren och inkomna synpunkter har beaktats i den nya handboken.

Läs mer om alla nyheter här