Du visar för närvarande Nya regler för att flyga drönare från 1 januari 2024

Nya regler för att flyga drönare från 1 januari 2024

Från och med den 1 januari 2024 kommer drönare som saknar C-klassning men som redan har släppts ut på marknaden före det datumet att kunna fortsätta flyga

  • som begränsad A1 om de väger mindre än 250 g (enligt artikel 20a i EU 2019/947), eller
  • som A3 om de väger mindre än 25 kg (enligt artikel 20b i EU 2019/947).

Drönare som både saknar C-klassning och släpps ut på marknaden den 1 januari 2024 eller senare kommer enbart att kunna fortsätta flyga antingen med tillstånd från Transportstyrelsen inom den specifika kategorin eller inom ramen för en modellflygklubb.

Har du en privatbyggd drönare? Då sker det inga ändringar från 31 december, utan samma regler som tidigare fortsätter att gälla, det vill säga

  • privatbyggda drönare som väger mindre än 250 gram och som inte flyger snabbare än 19 meter/sekund får flygas över utomstående personer som finns i området, men aldrig över folksamlingar,
  • privatbyggda drönare som väger mellan 250 gram och 25 kg eller som flyger snabbare än 19 meter/sekund kräver att fjärrpiloten har genomfört utbildning och har A3-drönarkort. De får flygas på ett säkert avstånd på minst 150 meter i sidled från bostads-, affärs, industri- eller rekreationsområden.

Läs mer här