Du visar för närvarande Nya föreskrifter och allmänna råd om gruv- och borrhålskartor

Nya föreskrifter och allmänna råd om gruv- och borrhålskartor

SGU har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd om gruv- och borrhålskartor. De nya reglerna, som börjar gälla den första mars, är en modernisering och förenkling av de tidigare föreskrifterna med en anpassning till teknikutvecklingen i branschen.

Läs mer här