Du visar för närvarande Nya drönarregler på gång

Nya drönarregler på gång

De nya reglerna ligger relativt nära Sveriges nuvarande regler, men drönare får olika indelning beroende på risknivå för flygningen. Drönare indelas i öppen, specifik och certifierad kategori. Det blir även nya krav på bland annat registrering, utbildning och certifiering.

Läs mer här