Du visar för närvarande Ny version av HMK – Stommätning

Ny version av HMK – Stommätning

Den nya versionen av handboken HMK – Stommätning publicerades i början av juni. Den innehåller bl.a.

  • en ny typ av hänvisningsbara textrutor med rubriken ”Grundutförande”; dessa är riktlinjer som motsvarar en branschgemensam miniminivå för utförandet, baserat på beprövade och etablerade arbetsmetoder,
  • kompletterande beskrivning av de systematiska effekter som påverkar vertikalvinklar, samt en metod för att kunna hantera sådana effekter i vissa stomnätstillämpningar,
  • kompletterande text, figurer och mallar som stöd för planering och genomförande av stommätning med GNSS,
  • förtydliganden kring olika kalibreringsförfaranden för mätinstrument,

Läs mer här