Du visar för närvarande Ny topografisk karta ersätter gamla Terrängkartan – nu med täckning över hela landet

Ny topografisk karta ersätter gamla Terrängkartan – nu med täckning över hela landet

Lantmäteriet har lanserat en ny topografisk karta, den första som har framställts helt automatiskt.

Kartan ersätter den tidigare Terrängkartan och erbjuder flera fördelar: Den täcker, till skillnad från tidigare, hela Sverige inklusive fjällområdena och intrycket vid zoomning i de kartappar som använder den nya kartan blir mjukare och mer följsamt.

Läs mer här