Du visar för närvarande Ny HMK webbutbildning: Detaljmätning med GNSS

Ny HMK webbutbildning: Detaljmätning med GNSS

Utbildningen innehåller information och riktlinjer som stöd för en fackmannamässig arbetsprocess, bland annat:

  • En översiktlig beskrivning av mättekniken och terminologi inom området.
  • Vad man bör tänka på inför detaljmätningen.
  • Hur man utför och kontrollerar detaljmätningen.
  • Hur man dokumenterar och bedömer resultatet.

Läs mer här