Du visar för närvarande Nu lanserar SkyMap den nya funktionen i  Volymrapport i SkyView.

Nu lanserar SkyMap den nya funktionen i Volymrapport i SkyView.

Med funktionen kan man välja vilka av de volymer som beräknats i Skyview som man vill inkludera i rapporten och få en sammanställning både visuellt och i siffror. Man får en bättre överblick över de befintliga massorna på ett arbetsområde och dessutom detaljerad information om vilka volymer och typer av material man har.

Läs mer här