Du visar för närvarande Nu är slutdokumentationen för utvecklingsprojektet ”Mätmetoder för ökad produktivitet” publicerad.

Nu är slutdokumentationen för utvecklingsprojektet ”Mätmetoder för ökad produktivitet” publicerad.

Det förekommer en viss tröghet i anläggningsbranschen när det gäller att tillgodogöra sig nyare tillämpningar i t.ex. tekniska specifikationer och krav. Branschen är också många gånger sen att haka på ny utveckling som sker, och att anpassa sig till förändrade och utökade behov.

För att överbrygga denna tröghet och för att bättre kunna hänga med i den nya utveckling som nu sker, behövs förutsättningar för en bättre och tydligare kommunikation mellan behovshavare och utförare avseende mätningstekniska metodtillämpningar och föreliggande resultatbehov.

Projektet Mätmetoder för ökad produktivitet har syftat till att med enkla medel hitta konkreta möjligheter till förbättring gällande mätningstekniska arbeten. Att identifiera ”lågt hängande frukt” och komma med lösningar för att förbättra och effektivisera hur vi arbetar med frågor som berör geodetisk mätning i projekten. Med slutrapporten vill vi beskriva hur projektet genomförts och även skicka med några rekommendationer och slutsatser som identifierats under projektets gång.

Läs mer här