Du visar för närvarande Nu är den här – den nya nationella geodatastrategin för 2021–2025

Nu är den här – den nya nationella geodatastrategin för 2021–2025

Digitala geodata är en nödvändig grundsten i byggandet av vårt samhälle. I den nya nationella geodatastrategin som nu lanseras så lyfter vi fram hur geodata kan bidra till lösningar till ett par viktiga samhällsutmaningar – och bidra till ett klokt beslutsfattande på lokal, regional och nationell nivå.

Läs mer här