Du visar för närvarande Missa inte världens största mätmässa – Intergeo 10 – 12 oktober 2023 i Berlin

Missa inte världens största mätmässa – Intergeo 10 – 12 oktober 2023 i Berlin

Framtiden för geoinformation, geodesi, markförvaltning  och mätningsteknik inom samhällsbyggnad är vad du hittar på Intergeo i Berlin. Framtiden är lovande, eftersom betydelsen av geoinformation har ökat markant de senaste åren och kommer att fortsätta växa i framtiden. Särskilt inom områdena stadsplanering, katastrofberedskap, miljöskydd och energieffektivitet är geoinformation av avgörande betydelse. Globala utmaningar som klimatkrisen, urbanisering och säkra resurser kan bara bemästras med hjälp av geospatial data.

Läs mer här