Du visar för närvarande Se webinarie om SBGs programvara Gradeworks

Se webinarie om SBGs programvara Gradeworks

Hur mycket jord och berg, var finns det och hur ser det ut? Hur går vi från 2-D underlag till användbara modeller.

Svar och lösningar på dessa frågar behövs för att sätta ihop ett bra, professionellt och vinnande projekt.

Gradework skapades specifikt för detta. Med fokus på enkla logiska arbetsflöden och kraftfulla modellerings funktioner skapar man snabbt modeller för anbud och till maskin utifrån enkla underlag som t.ex. 2D ritningar på pdf format.

Läs mer om Gradeworks här

Se webinarier om Gradeworks här