Du visar för närvarande Leica lanserar säkerhetssystem för att undvika olyckor på byggarbetsplatsen

Leica lanserar säkerhetssystem för att undvika olyckor på byggarbetsplatsen

Systemet bidrar till att öka uppmärksamheten för personalen och förbättrar synligheten hos byggarbetare och maskinoperatörer för att förebygga kollisioner mellan maskin och människa, maskin och maskin samt maskin och föremål. Möjligheten att integrera personlarm och kollisionsavvärjande teknik i Leica Geosystems maskinstyrningslösningar, innebär en unik möjlighet att öka personalens uppmärksamhet och förebygga olyckor på byggarbetsplatsen.

Läs mer här