Du visar för närvarande Lantmäteriet lanserar kostnadsfri webbutbildning i Nationella geodataplattformen – språngbrädan till digitalisering

Lantmäteriet lanserar kostnadsfri webbutbildning i Nationella geodataplattformen – språngbrädan till digitalisering

En ny webbutbildning har lanserats för att ge dig möjligheten att lära dig mer om den Nationella geodataplattformen (NGP) och de nationella specifikationerna för olika datamängder. Utbildningen riktar sig till alla som vill fördjupa sina kunskaper inom NGP, digitalisering och datadrivna arbetssätt.

Läs mer här