Du visar för närvarande Lantmätare från Gävle snyggar till gränsen mot Norge

Lantmätare från Gävle snyggar till gränsen mot Norge

Just nu gör ett arbetslag från Gävle en översyn av riksgränsen mot Norge. Under året är det tolv personer som kommer att restaurera en tredjedel av sträckan i år och hel gränsen kommer att vara klar 2024. ”Vi kommer att röja gränsgatan, laga rösen och fixa så det blir rent och snyggt”, säger projektledaren Michael Munter.

Läs mer här