Du visar för närvarande Långsamt och dyrt – Lantmäteriet får hård kritik

Långsamt och dyrt – Lantmäteriet får hård kritik

Långa handläggningstider, höga avgifter och föråldrad lagstiftning. Riksrevisionen riktar hård kritik mot Lantmäteriet och regelverket kring den statliga fastighetsbildningen. Och Lantmäteriet håller med.

Efter att en hel del kritik på senare år riktats mot Lantmäteriet har Riksrevisionen nu genomfört en granskning av den statliga fastighetsbildningen.

Slutsatsen är att det finns stora effektivitetsproblem. Kritiken riktas inte minst mot de långa handläggningstiderna som dessutom blivit allt längre under en följd av år.

Läs mer här