Du visar för närvarande Lämna synpunkter på nya HMK-Stommätning 2024.

Lämna synpunkter på nya HMK-Stommätning 2024.

Välkommen att lämna synpunkter till Lantmäteriet på HMK-Stommätning 2024 till och med februari 2024.

I remissversion 1.0 kan du ge tidig återkoppling på föreslagna tillägg och justeringar i handboken. Svar på remissversion 1.0 bör skickas senast 31 januari 2024.

En ”förädlad” remissversion 2.0 av handboken kommer att finnas tillgänglig för granskning under februari 2024. Svar på remissversion 2.0 bör skickas senast 29 februari 2024.

Läs mer här