Du visar för närvarande L5 Navigation lanserar L5 U3D-X en robust variant av grävsystem för muddringsuppdrag

L5 Navigation lanserar L5 U3D-X en robust variant av grävsystem för muddringsuppdrag

I grunden bygger det på samma komponenter, men L5 U3D-XD har helt annat skydd för sensorerna från bomsensor och framåt. Ett specialutvecklat sensorhus ger maximal motståndskraft mot både vatten och yttre åverkan och kablarna mellan sensorerna skyddas av industriklassad hydraulslang.

Läs mer här