Du visar för närvarande Konferens: Arbeta smart inom planering och byggande 2021

Konferens: Arbeta smart inom planering och byggande 2021

Välkommen till Arbeta smart inom planering och byggande 2021 där du får återse dina branschkontakter och möta nya – för innovativa samarbeten och erfarenhetsutbyte inom digital samhällsbyggnad. På konferensen tar du del av det mest aktuella och en mängd goda exempel på hur ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet nås med digitala arbetssätt och ny affärslogik i samhällsbyggnadssektorn.

Läs mer här