Du visar för närvarande Intressant läsning om en kylslagen byggkonjunktur

Intressant läsning om en kylslagen byggkonjunktur

Ny rapport från 3:e april rapporterar om minskande bygginvesteringar.

Anledningen är att bostadsproduktionen faller samtidigt som de privata lokalinvesteringarna sjunker under nästa år.

Ett fortsatt starkt offentligt lokal- och anläggningsbyggande, samt stigande privata anläggningsinvesteringar utgör däremot en positiv motvikt.

Byggmarknaden fortsätter sin tudelning både mellan delsektorer och regioner, men fram tonar bilden av en tidigare het konjunktur som numera är under kraftig nedkylning.

Läs hela rapporten här