Du visar för närvarande Intressanta distansutbildningar inom mätningsteknik

Intressanta distansutbildningar inom mätningsteknik

Kartotek erbjuder två intressanta distansutbildningar inom mätningsteknik med startdatum i augusti.

Eftersom utbildningarna är på distans och på eftermiddag/kväll kan utbildning ske även om du arbetar.

Avancerad Byggmätning, 30 YH-poäng.

Denna utbildning vänder sig till dig som har erfarenhet av mätning på ett bygge men inte vet hur du ska genomföra alla steg vid etablering och beräkning av ett byggnät. Du vill få spetskompetens när det gäller att välja mätmetoder, felteori, genomföra planering och utjämning av bland annat byggnät. Du lär dig också att hitta rätt i regelverk, korrekt rapportskrivning samt att kunna tolka och hämta information från ritningsdokument.

Läs mer här

 

Markmodellering och kartering med drönare, 30 YH-poäng.

Det som gör just denna utbildning intressant är att den kombinerar kunskaper om drönarflygning och regelverk med mätningstekniska kunskaper om hur man uppnår en tillräcklig noggrannhet för sitt projekt genom att planera bl.a. flygstråk, flyghöjd och stödpunkter på ett optimalt sätt.

Läs mer här