Du visar för närvarande Intergeo 2021 genomförs 21-23 september på riktigt i Hannover samt digitalt

Intergeo 2021 genomförs 21-23 september på riktigt i Hannover samt digitalt

Konferensen återspeglar INTERGEO -mottot ”Inspiration för en smartare värld” i alla dess aspekter.
Det tar upp aktuella och framtidsinriktade ämnen. Frågor om hållbarhet och ”Grön data för alla”, teknologitrender som maskininlärning och virtual reality, inom positionering av fokus på Galileo och Precise Point Positioning, men också autonoma kör- och visualiseringsmetoder.

Här pratas också om digitalisering i städer, om förändrad rörlighet och medborgarmedverkan. Vidareutveckling och innovationer inom BIM är lika mycket ett ämne som att hantera stora mängder data.
På Intergeo informeras om aktuella trender inom robotik och UAV och visar hur användargenererad geoinformation och artificiell intelligens kan optimera geospatiala applikationer.

Läs mer här