Du visar för närvarande Information om sättningar i marken blir tillgänglig via ny karttjänst

Information om sättningar i marken blir tillgänglig via ny karttjänst

Nu lanserar WSP en helt ny webbtjänst med unika mätdata som visar hur marken förändrats över tid. Webbtjänsten ersätter inte fysisk mätning av markens små rörelser, men är ett mer yttäckande komplement till aktörer som behöver skaffa sig en bild av läget. Tjänsten täcker Sverige från Norra Uppland och söderut.

Läs mer här