Du visar för närvarande Högskolan i Gävle får virtuellt campus

Högskolan i Gävle får virtuellt campus

Campusområdet i Gävle genomgår just nu en omfattande 3D-skanning av samtliga byggnader. Det är Akademiska Hus i samarbete med Högskolan i Gävle som vill skapa en digital tvilling av campus. Målet är att uppnå ett smartare lokalutnyttjande med upp till 20-30 procent, en minskad energianvändning och nya tjänster som ska göra det både roligare och mer attraktivt att vara på campus.

Läs mer här